• Home
  • Wijknieuws
  • U, Als bewoner Zilverkamp, wordt om uw mening gevraagd!!

U, Als bewoner Zilverkamp, wordt om uw mening gevraagd!!

Geachte bewoner van de Zilverkamp,

In 2019 heeft u tijdens een bewonersavond Gebiedsvisie Hart van de Zilverkamp uw mailadres achtergelaten. In het voorjaar van 2020 stelde de gemeente Lingewaard de gebiedsvisie Hart van de Zilverkamp vast. In deze visie staan (globale) plannen voor de huidige sporthal de Brink / de Kuul en de directe omgeving. Dit voorstel is nog niet definitief. We gaan nu eerst de haalbaarheid onderzoeken van de opties renovatie dan wel nieuwbouw. In het wijkontwikkelplan Zilverkamp 2018 -2023 is  de behoefte genoemd aan een huiskamer van de wijk. 

We zijn er nu aan toe een nieuwe stap in dit proces te zetten. Een haalbaarheidsonderzoek moet duidelijk maken wat er nodig is en wat kan. In het haalbaarheidsonderzoek worden twee varianten onderzocht: renovatie van het bestaande gebouw (sporthal/de Kuul/sociaal culturele ruimten) en nieuwbouw. We zijn benieuwd welke behoeften de bewoners hebben op  het gebied van sociaal culturele activiteiten, sport en spel en horeca,  nu en straks.  Daarom vragen we u om een vragenlijst in te vullen. Met deze vragenlijst kunt u aangeven wat voor u belangrijk is. De vragenlijst is in te vullen tot en met 31 maart. Invullen vragenlijst:  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=taOUYeE4LUm5r3A6FSmRrFY1And2UgxEptvGtisqWeZUNVE4ODFKTThRUEhFUlpDN0FKNVlXUlFRRy4u

Alvast hartelijk dank voor de genomen moeite.

Samen is het motto

"Betrokkenheid bij de buurt helpt deze bewoonbaar te houden voor iedereen."