Van boomstam tot kunstwerk….

...Het was begin juli jongstleden. Nog net voor de vakantie tufte de vrachtwagen van de gemeente Lingewaard door woonwijk de Zilverkamp. De vrachtwagen was zwaar beladen met boomstammen. Op diverse punten stopte deze vrachtwagen. Dat waren uitgerekend de 'toegangspoorten' naar de wijk.

Met alle zorgvuldigheid werd op ieder van deze punten een boomstam uitgeladen. Met de juiste kant naar voren en met een onthullende verrassing tot gevolg. 'De Zilverkamp' staat met een kunstzinnige zwier van een kettingzaag op de boomstam. Het is het werk van boomkunstenaar Roel van Wijlick uit Venlo die onder andere met de 'Ot en Sien' sculptuur ook al verraste met de metamorfose van een boomstam, een populier, bij het Ot en Sienpad. Echt wow! Het zijn de eerste zichtbare projectelementen uit de 'denktank' van de werkgroep 'Kunst in de Wijk' van het wijkontwikkelingsplan de Zilverkamp 2018-2023. Bedoelt als aanzet om de wijk zijn gouden rand van weleer terug te geven. Deze nazomer volgen nog de zogenaamde boomstambankjes eveneens met een kunstzinnige inslag. Die komen verspreid te staan in de Groene Long van park De Zilverkamp. De boomstammen hebben een bijzonder verhaal. Het zijn geselecteerde boomstammen van de bomen die tientallen jaren het 'groene goud' van het park vertegenwoordigden. Ze moesten begin dit jaar met vele andere wijken om het park meer lucht en ruimte voor verjonging de geven. Voor mij nog steeds een weemoedig gevoel. Maar gelukkig kregen en krijgen de geselecteerde boomstammen, van eik, es tot plataan, nog een tweede Zilverkamps leven als kunstwerk. Een uniek gebeuren. Met dank aan de gemeente Lingewaard...

zilverkamp in gevelde boom gezaagd

Samen is het motto

"Betrokkenheid bij de buurt helpt deze bewoonbaar te houden voor iedereen."