Weer een drukbezochte wijkconferentie

Op 6 juni was er weer een wijkconferentie, naar aanleiding van het Wijk Ontwikkelings Plan (WOP), in de wijk de Zilverkamp te Huissen. Deze avond was druk bezocht met ruim 80 belangstellenden uit onze wijk. De inwoners werden geinformeerd door 4 korte pitches over de revitalisatie en hoe de bewoners worden betrokken bijde besluitvorming per cluster straten. Maar het energiecollectief kwaam aan hetw oord met betrekking collectief isoleren, zonnepanelen aanschaffen etc. Maar ook het Particpatiepunt kwam aan bod met repaircafe maar ook de maandelijkse koffieochtend in de Brink. EEn geslaagde avond. Wilt u een een digitaal exemplaar van het WOP, deze staat op de website van het wijkplatform Zilverkamp-zuid en is te downloaden. “Misschien zijn er vragen over die we voor u kunnen beantwoorden of wilt u aansluiten bij een van de 44 actiepunten die in het WOP staan.”

Samen is het motto

"Betrokkenheid bij de buurt helpt deze bewoonbaar te houden voor iedereen."