Werkplan Griend voor de carnaval afgerond

Op de Griend in onze wijk wordt een klein gedeelte compleet gerenoveerd. Alle oude bielzen zijn inmiddels opgeruimd en de parkeerplekken worden heringericht. Door deze herinrichting kunnen er meer parkeerplekken gerealiseerd worden zodat iets van het parkeerprobleem wordt opgelost. Dit is dus geen onderdeel van de revitalisatie!
Fijn dat het na de werkzaamheden het er weer piekfijn uit ziet voor de bewoners aan de Griend. De toezichthouder van de gemeente verzekerde ons dat de werkzaamheden voor de carnaval zijn afgerond. Gezien de opstelling van de van de nieuwe parkeerplaatsen is het wellicht zinvol om van de Griend en Blokland een eenrichtingsweg van te maken. dat geeft meer rust in deze straten volgens ons. Maar dat kan aan de orde komen als de revitalisatie van deze cluster aan de beurt is.

Samen is het motto

"Betrokkenheid bij de buurt helpt deze bewoonbaar te houden voor iedereen."