• Home
  • Wijknieuws
  • Wijkontwikkelingsplan aangeboden aan de gemeenteraad

Wijkontwikkelingsplan aangeboden aan de gemeenteraad

Namens de bewoners en de beide Wijkplatforms werd donderdagavond 25 januari 2018, tijdens de politieke avond, een  Wijkontwikkelingsplan voor de Zilverkamp aangeboden aan de gemeenteraad van Lingewaard.

De Zilverkamp is een wijk in Huissen die werd gebouwd in de jaren ‘70 en ’80 en bestaat nu dus meer dan 40 jaar. De wijk ligt tegen de oude stadskern aan en langs de oude Huissensedijk richting Arnhem Malburgen. Er wonen ongeveer 2500 inwoners. Oorspronkelijk kwamen die maar voor een klein deel uit Huissen en hoofdzakelijk uit verschillende delen van Arnhem en daarbuiten. Het is nog steeds een prettige wijk waar een groot deel van de bewoners al vele tientallen jaren met veel plezier woont.

Maar er is de laatste jaren wel wat veranderd. Veel woningen raken technisch verouderd en de woonomgeving is door de tijd wat sleets geraakt. Er wonen  in de Zilverkamp relatief veel mensen met een laag inkomen. Ook de leeftijdsopbouw in onze wijk is afwijkend van het gemiddelde in Lingewaard. De komende 20 jaar zullen er in vergelijking met nu zelfs 5 x zo veel tachtigplussers in de Zilverkamp woonachtig zijn. Hoog tijd voor extra zorg en aandacht.

Aanvankelijk was door de gemeenteraad van Lingewaard een aanzienlijk bedrag beschikbaar gesteld voor revitalisering, het opnieuw leven inblazen,  van deze 40 jaar oude wijk. Echter, vanwege de recessie werden de beschikbare middelen voor andere prioriteiten ingezet. Dit overkwam ons zo’n 10 jaar geleden.

Inmiddels komen er mondjesmaat weer kleinere budgetten beschikbaar om de belangrijkste knelpunten aan te pakken. De Zilverkamp is verdeeld over verschillende hofjes, clusters genoemd. Per cluster wordt nu door college en ambtenaren, samen met de bewoners een soort herinrichtingsplan gemaakt. Met name voor bestrating, parkeren en groen. Een aantal van die plannen wordt binnenkort uitgevoerd. Dat is alvast een heel goed begin. Vanuit de bewoners van de wijk kwam steeds vaker en dringender de roep voor een brede en meer integrale aanpak. De wijkplatforms van Zilverkamp Holthuyzen en van Zilverkamp Zuid hebben uiteindelijk hun krachten gebundeld en hielden op zaterdag 30 januari 2016, dus nu 2 jaar geleden, een handtekeningenactie in winkelcentrum de Brink. Die lijst werd aan de gemeenteraad aangeboden. De start van dit Burgerinitiatief. De wijk wilde actie !

De initiatiefnemers lieten zich niet afschrikken door de enorme klus die hen te wachten stond. Hoe konden zo veel mogelijk bewoners bij de plannen voor de verbetering van de wijk betrokken worden en hoe kon dan uiteindelijk u als Raad en het College enthousiast gemaakt worden voor het beschikbaar stellen van ambtenaren en budgetten?

Het heeft even geduurd, maar nu 2 jaar later, is er dus een breed gedragen en zeer uitgewerkt Wijkontwikkelingsplan klaar. In dit plan worden 44 verschillende aandachtsgebieden  opgesomd en daarna verder uitgewerkt.

Om een willekeurig aantal voorbeelden te noemen zijn dat verbetering van de sociale samenhang, verduurzaming van het woningbestand in zowel huur- als koopsector, zo veel mogelijk samen met de woningbouwvereniging; een centrale ontmoetingsplek in de wijk, samen met o.a. SWL; het nieuw leven inblazen van de wijkkrant de Zilverkampioen voor verbetering van de onderlinge communicatie; en tegengaan van vereenzaming, o.a. samen met de ouderenbonden, de Zonnebloem en andere vrijwilligersorganisaties.

 

Met het aanbieden van dit plan start voor velen uit de wijk een actieve periode van uitvoeren. Bij iedere bijenkomst mochten we een groeiend aantal enthousiaste wijkbewoners verwelkomen en er konden werkgroepen worden gevormd om samen aan de slag te gaan. Ook u kunt zich bij ons allen aansluiten om aan één van de 44 acties deel te nemen. Kijkt u eens op  www.wijkplatformzilverkampholthuysen.nl of www.wijkplatformzilverkampzuid.nl

Samen is het motto

"Betrokkenheid bij de buurt helpt deze bewoonbaar te houden voor iedereen."