Zilverkampers, neem je verantwoordelijkheid

In april 1983 ben ik in de wijk komen wonen. Een jonge wijk met veel groen, vier lagere scholen in die tijd en een winkelcentrum dichtbij.  Wat wil je nog meer. Leuke activiteiten destijds van de wijkvereniging Zilverkamp zoals het jaarlijkse straten volleybaltoernooi. Onze kinderen kijken terug op een heel fijne jeugd.  Met het voorbijgaan van de jaren was duidelijk de teruggang in het onderhoud van het openbare domein te constateren. Dat was voor mij aanleiding om lid te worden van het wijkplatform Zilverkamp Zuid eind 2010. Het platform heeft in de loop van de jaren veel bereikt. De samenwerking met de gemeente en het getoonde begrip voor onze vasthoudendheid heeft significante resultaten opgeleverd. De revitalisering van de fasen 1 en 2 wordt dit jaar afgerond. Nu is de wijk aan de noordzijde van de Nielant (Holthuijsen) aan de beurt.

Ik ben trots op wat de beide wijkplatforms van de Zilverkamp samen met de bewoners via diverse bijeenkomsten in De Kuul  hebben bereikt in het fysieke domein. De revitalisering is voor iedere Zilverkamper een bekend fenomeen geworden.

Maar er speelt meer in de wijk. U kent allen, hoop ik, het Wijkontwikkelingsplan Zilverkamp 2018-2023 “Samen aan de slag “. Er is nog veel werk te verzetten. Waar ik recent echt blij van ben geworden is dat het eindelijk is gelukt een eigen “wijkkamer” te krijgen. Vanaf 1 januari 2021 wordt de ruimte van de voormalige Benjamin (dat is de ruimte direct gelegen naast de horecaruimte van café De Kuul) een woonkamer voor alle wijkbewoners.

Ik roep wijkbewoners op zich daadwerkelijk in te zetten voor het wel en wee van de wijk Zilverkamp. Met het huidige aantal actieve bewoners is het nauwelijks te doen om de vele ideeën verder uit te werken.

Wethouder Leefbaarheid Helga Witjes heeft als adagium “Wij zijn er om de wijk te faciliteren, maar de bewoners zijn aan zet met initiatieven en ideeën.”  Dus Zilverkampers, probeer ook wat voor de wijk te doen.  Benut de kansen die er zijn!

René Mulder 

Samen is het motto

"Betrokkenheid bij de buurt helpt deze bewoonbaar te houden voor iedereen."