• Home
  • Actiepunten WPF Zilverkamp

Actiepunten

nr
nr
Datum
Datum
Thema
Thema
Actie
Actie
Terugkoppeling
Terugkoppeling
Verantwoordelijk
Verantwoordelijk
Status
Status
nr
1a
Datum
13 februari 2019
Thema
Zwerfvuilactie
Actie
Streven is om 4 maal per jaar een zwerfvuilactie te houden.
Terugkoppeling
Data 2019: wordt per klas georganiseerd. georganiseerd op 15 en, 22 maart en 29 april, 12.15 uur, 't Holthuus. Zijn er al vervolgdata bekend?
Verantwoordelijk
Will/Patricia Vaste Prik (Tineke Dalhuisen, Marjolein Klumper)
Status
doorlopend
nr
2
Datum
13 februari 2019
Thema
Handhaving is een voortdurend probleem. Overhevelen naar 2020, opnemen werkzaamheden BOA's
Actie
nvt
Terugkoppeling
Theo Janssen, Michiel van Baardewijk en Joey van Gils sluiten aan bij de vergadering van wijkplatform Zilverkamp Holthuysen op 18 juni. Afgesproken is dat de leden van wijkplatform Zilverkamp Zuid dan ook aansluiten.
Verantwoordelijk
wpf
Status
lopend
nr
3
Datum
13 februari 2019
Thema
Aanpak paden in het park. (werkplan 2018)
Actie
De hoofdverbindingspaden zijn door TWB aangepast. Maar de rolstoelers/ wandelwagen etc. kunnen nog niet langs de fietsers.
Terugkoppeling
In het Maatregelenprogramma 2018-2028, Gemeentelijk Mobiliteitsplan 2017 staat het op pagina 5: Verbreden van solitaire fietspaden zoals in Zilverkamp, de kosten daarvan meenemen in wegonderhoud. Ook opgenomen in WOP. Wijkplatform wil 2 doorgaande paden in park Zanderij verbreed zien. zn in rood uitvoeren. Contact zoeken met Spectrum of er mogelijkheden zijn om subsidie aan te vragen.
Verantwoordelijk
Patricia
Status
lopend
nr
4
Datum
13 februari 2019
Thema
Revitalisering Zilverkamp. Cluster 4,6,7, en 8 worden na totale revitalisering van de wijk Zilverkamp opnieuw beoordeeld
Actie
De raad heeft 8/11 € 7,5 miljoen gevoteerd revitalisering van fase II, III en IV. Streven is de revitalisering versneld af te ronden, nl. in 2022.
Terugkoppeling
Wijkplatform heeft planning 2019 ontvangen, vanaf maart worden er dubbele bijeenkomsten georganiseerd op de volgende woensdagavonden: 15 mei, 12 juni, 18 september, 23 oktober en 20 november van 19.00 tot 22.00 uur
Verantwoordelijk
Willem Bijker / Patricia
Status
lopend
nr
5
Datum
1 januari 2017
Thema
VRI kruispunt Nielant- Wagenweg
Actie
Samen optrekken met Zilverkamp Holthuysen en revitalisering. Vraagsituatie voor overstekende voetgangers.
Terugkoppeling
uitkomst schouw Nielant 29 januari: eind maart zijn aangepaste schetsontwerpen en globale kostenraming klaar. Een 3e overleg is 9 mei geweest.
Verantwoordelijk
Patricia
Status
lopend
nr
19
Datum
10 Januari 2017
Thema
Parkeren Kruigang. De Kruigang en omgeving heeft een lange geschiedenis van pakweg 10 jaar. Tijdens de revitalisering van deze wijk is het aantal parkeerplaatsen uitgebreid. Zie mail van Riezenbos
Actie
Vooraan de Kruigang wordt zowel links als rechts geparkeerd. Kan er rechts een parkeerverbod, zoals toegezegd, worden ingesteld? Er wordt ook te hard gereden. Wpf krijgt klachten van bewoners (bewoners kunnen zelf handhavingsverzoek doen bij gemeente). opnemen in vergadering in augustus 2019
Terugkoppeling
In het oorspronkelijk ontwerp stond een ingang vanuit de Kruigang. N.a.v. ingediende zienswijzes van bewoners Kruigang, Stuurboord en Bakboord, is het ontwerp aangepast. D.w.z. géén ingang aan de Kruigang. Één bewoner heeft beroep aangetekend, dat is door de rechter ongegrond verklaard. Will gaat langs de 3 bewoners om te vragen of zij nog steeds bezwaren hebben.
Verantwoordelijk
nvt
Status
lopend
nr
29
Datum
25 oktober 2017
Thema
Gevaarlijke verkeerssituatie bocht Grevenveld 11 t/m 21 zaaknummer 40845. incl winterdijk. snelheidsmeting laten uitvoeren
Actie
Er wordt in deze bocht geparkeerd.
Terugkoppeling
In het verkeersoverleg is afgesproken om geen gele streep aan te brengen, men mag niet in een bocht parkeren. Klachten over parkeren in de bocht kunnen bij de gemeente en politie worden ingediend. Wijkplatformleden maken via Whatsapp melding als er een auto staat.
Verantwoordelijk
Max + Patricia
Status
lopend
nr
33
Datum
9 januari 2018
Thema
Hangjongeren op dak Kuul en buiten boven winkelcentrum
Actie
Enkele bewoners waren op het spreekuur. René heeft een dossier gemaakt. De wijkagent heeft in 2017 een advies gegeven, gemeente heeft gereageerd naar VvE en de heer Kersten van de Kuul. Vanaf het dak van de basisschool klimmen de jongeren op het dak van de sporthal. Wethouder Janssen heeft onlangs met de beheerder van de sporthal gesproken over de jongerenoverlast en de daklekkage.
Terugkoppeling
Gesprek met delegatie van VvE en teammanager ORV/medewerker op 3 mei. Gekeken wordt naar een oplossing in de vorm van een hekwerk op een strategisch plek op het dak. Actie ligt bij gemeente. De constructeur heeft een voorstel gedaan voor uitvoering van een balustrade op constructief verantwoorde wijze. Dit voorstel ligt bij Wijmoco. Gemeente wacht op hun reactie.
Verantwoordelijk
Rene / Patricia
Status
afvoeren
nr
39
Datum
nov 2018
Thema
Fietsroutes Zilverkamp koppelen met actiepunt 3
Actie
wijkbreed (eventueel i.s.m. gemeente) de fietsroutes en bebording inventariseren
Terugkoppeling
meneer Ballhaus, Bylander, benaderen of hij wil meedenken
Verantwoordelijk
beide wpf's
Status
lopend
nr
40
Datum
feb 2019
Thema
Schouw verlichting
Actie
naar aanleiding van signalen uit de wijk op enkele locaties bekijken of de verlichting voldoet bijvoorbeeld aan de achterkant Akker/Landouwen
Terugkoppeling
schouw geweest met Theo Rutten, er zijn afspraken gemaakt, zie mail d.d. 19 april.
Verantwoordelijk
wpf
Status
afgehandeld
nr
41
Datum
feb 2019
Thema
prullenbakken met kleine vulopening en peukenbakje. Werkgroep zwerfafval
Actie
bij de nieuwe boombanken een prullenbak plaatsen met kleine vulopening. Is het mogelijk om de prullenbakken in de Zilverkamp te voor zien van een kleine vulopening. En op enkele plekken een peukenbakje aan de prullenbak te plaatsen.
Terugkoppeling
opnemen met Peter Mom
Verantwoordelijk
Patricia
Status
lopend
nr
42
Datum
9 december 2017
Thema
Rotonde Loostraat kruising Heirweg / Keizersallee
Actie
verkeer wordt steeds drukker omdat verlengde loostraat is afgeloten en daardoor gevaarlijker om deze kruising over te steken. Ook als Loovelden volgeboud is krijg je veel verkeer op deze kruising. Opnemen met platform Loovelden of men ook participeert hier in.
Terugkoppeling
nog geen terugkoppeling
Verantwoordelijk
Patricia
Status
lopend
 
 

Samen is het motto

"Betrokkenheid bij de buurt helpt deze bewoonbaar te houden voor iedereen."