Nieuwe fiets/voetgangersoversteken op de Nielant in Huissen

Het college heeft besloten om twee nieuwe fiets/voetgangersoversteken te realiseren op de Nielant in Huissen. Hiermee wordt het voor fietsers en voetgangers makkelijker en veiliger om de Nielant over te steken. Op het plaatje ziet u waar de oversteken komen te liggen.

De eerste oversteek wordt aangelegd ter hoogte van de Sportdreef en sluit aan op het fiets-/voetpad door de Parkzanderij. De tweede oversteek komt ter hoogte van de bestaande kruising met de Schaapsdam. Deze oversteek zal met een nieuw fietspad worden verbonden met de Wagenweg. Op Beide oversteken worden beveiligd met verkeerslichten.

Zo ontstaan er directe en korte fietsroutes van de verschillende buurten naar de scholen en het winkelcentrum de Zilverkamp.

Geschiedenis
Toen de wijkplatforms en de basisscholen ons hebben aangegeven dat de Nielant lastig over te steken is voor schoolgaande kinderen en fietsers die naar het winkelcentrum willen hebben we samen met hen  maatregelen bedacht om dit te verbeteren. 

Zo is het plan gemaakt om de bestaande oversteekplaatsen bij de Holthuizerdreef en de Wagenweg af te waarderen en twee volledig nieuwe oversteekplaatsen, met verkeerslichten, aan te leggen bij de Sportdreef en de Schaapsdam.

In 2019 zijn de ontwerpen hiervoor in diverse informatieavonden met de aanwonenden besproken. Ook de Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland hebben het plan bekeken en vinden dat met deze  maatregelen de veiligheid van fietsers verbeterd.

Op 11 februari 2020 heeft het college de ontwerptekeningen vastgesteld en het besluit genomen om de oversteken aan te gaan leggen.

Planning
De vergunningprocedure, om af te mogen wijken van het bestemmingsplan, en ook de coronacrisis hebben voor vertraging gezorgd maar nu is het dan eindelijk zover. In oktober en november zullen de werkzaamheden uitgevoerd worden zodat iedereen in december gebruik kan maken van de nieuwe veilige oversteken.

Samen is het motto

"Betrokkenheid bij de buurt helpt deze bewoonbaar te houden voor iedereen."