Revitalisering volgende cluster van start

De feitelijke revitalisering van de Zilverkamp gaat verder: op 18 maart start Gebra Infra met de bestratingswerkzaamheden op het gedeelte Vlet ter hoogte van huisnummers 2 t/m 24. Via een schema, zie bijlage brief Gebra, volgen de andere straten. De bewoners hebben vrijdag de brief van de gemeente ontvangen. Maandag 11 maart jongstleden kregen ze de brief van de Gebra al in de bus.

brief aan de bewoners van de gemeente;

Begin 2018 is in uw straten een begin gemaakt met het ontwerp voor de revitalisering van de Zilverkamp. Bewoners en vakdeskundigen van de gemeente hebben samen een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de Bylander, Tjalk, Vlet, Schouw, Thuishaven, Praam, Sluis, Bolder en Aak.

Uitvoering

Gebra Infra voert de werkzaamheden uit. Zij zijn begin dit jaar begonnen in de Dissel.  Dat is bijna klaar. Vanaf begin maart starten de voorbereidende werkzaamheden, en op 18 maart start Gebra Infra met de bestratingswerkzaamheden op het gedeelte Vlet t.h.v. huisnummers 2 t/m 24.

Tijdelijke ontsluiting

Gebra Infra zal tijdens de werkzaamheden een tijdelijke ontsluitingsroute maken vanuit de Bylander naar de Schans. Dit is nodig om het herstraten van de Thuishaven tot aan de Heirweg mogelijk te maken. Informatie hierover volgt in de brief van Gebra Infra.

Kick-off moment werkzaamheden

Op de hoek Loostraat/Keizersallee heeft Gebra een informatiepunt voor bewoners en belanghebbenden ingericht. Wellicht heeft u praktische vragen over de uitvoering. Hiervoor heeft Gebra Infra een “kick-off” moment ingepland op woensdagmiddag 13 maart tussen 17:00 en 18:00 uur. Gemeente Lingewaard en Gebra Infra nodigen u van harte uit om langs te komen, de koffie staat klaar.

Informatiebrief Gebra

Informatie over de planning, fasering en contactgegevens leest u in de brief van Gebra. Die ontvangt  u begin volgende week.

De invulling van groenstroken zal in het najaar plaatsvinden.

Wij vertrouwen er op u hiermee voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

namens burgemeester en wethouders van Lingewaard,

 

Gebra Brief bewoners

Samen is het motto

"Betrokkenheid bij de buurt helpt deze bewoonbaar te houden voor iedereen."