Samen aan de slag! Hoe de Huissense wijk de zilverkamp weer blosjes op de wangen kreeg.

We zijn een klein uur met elkaar in gesprek als Robbin Knuivers (RUIMTEVOLK) ineens zegt: “De buurt heeft weer blosjes op de wangen gekregen en is samen aan de slag.” Hij zet daarmee een treffend uitroepteken achter een geanimeerd groepsgesprek over de revitalisering van de wijk de Zilverkamp in Huissen.

Willem Bijker (gemeente Lingewaard) had even ervoor de opbrengsten al samengevat: “De bewoners zijn een stuk gelukkiger en mijn collega’s op het gemeentehuis ook! Als je zo’n proces samen ingaat, zijn de opbrengsten ook navenant groot.”

BLOEMKOOLWIJK. Terug naar het begin. De Zilverkamp is één van de vele, typische jaren ‘70/’80 Bloemkoolwijken. Ze hebben, naast hun vorm, nog iets met elkaar gemeen: ze zijn rijp voor een grondige opknapbeurt. Willem: “Dat plan lag er al lange tijd. In 2009 hebben we de hele wijk, met behulp van bewoners, in beeld gebracht. Vervolgens kwam de crisis en trok het nieuw aangetreden college de stekker uit de revitaliserings plannen. Dat betekende niet dat bewoners en politiek niet iedere kans aangrepen om op het belang ervan te hameren. Een aantal jaren geleden stelde het college de middelen uit eindelijk beschikbaar. Eerst voor een straat, vervolgens voor nog een deel van de wijk. Het ging steeds om het fysieke deel, terwijl wij zagen dat we ook sociaal aan de slag moesten. Bewoners aan zet krijgen.” De gemeente Lingewaard zocht met succes contact met de provincie. De partijen schreven samen een opdracht uit. Mariëlle van Zuilen werkt namens de provincie aan het programma Leefbaarheid. “Er is een zoektocht gaande naar hoe een gemeente zich verhoudt of kan verhouden tot inwoners. Dan gaat het om bevoegdheden en regels. Vanuit ons programma ondersteunen we experimenten in deze veranderende rolverdeling. We formuleerden met de gemeente een gezamenlijke opdracht waar RUIMTEVOLK en Spectrum partner met elan mee aan de slag mochten gaan. Als provincie worden we in het traject door de stuurgroep op de hoogte gehouden. Met alle partijen is de afspraak gemaakt dat alle opgedane kennis moet worden gedeeld met andere gemeenten.” Spectrum deed, namens de Leefbaarheidsalliantie, veel voorwerk en bewaakt de continuïteit in het proces, RUIMTEVOLK zorgde met de bewoners en alle andere partijen in en om de Zilverkamp voor ‘de korte klap’. De bewoners haalden, via een enquête, waardevolle informatie op in de wijk die als input diende voor het uiteindelijke Wijkontwikkelingsplan. Robbin: “Het was fijn dat de gemeente bereid was te investeren en middelen had gereserveerd, waardoor we snel projecten, onder andere in de openbare ruimte, konden opstarten.” Werner Rutjes (Spectrum partner met elan): “Dat was een eyeopener voor de bewoners. De gemeente vroeg daadwerkelijk: wat wilt u? Maar ver volgens ook: wat kunnen jullie? En hoe kunnen we jullie ondersteunen? Dat gebeurde tijdens gesprekken die per twee of drie straten werden georganiseerd. Dat is de schaal waarop mensen betrokkenheid bij elkaar voelen.”

VIJF AMBITIES, 44 ACTIES Na een maand was er een Wijkconferentie Werner: “Er was vertrouwen gewekt. Mensen zaten met elkaar aan tafel en gingen in gesprek. Meer groen of meer parkeerplaatsen? Heb het daar samen over en er ontstaat iets.” Willem: “Op straat veranderde er ook iets. De mensen begonnen elkaar te herkennen.” Robbin: “Tijdens de Wijkconferentie gingen ongeveer 100 bewoners en andere betrokkenen, zoals de woningcorporatie en welzijnsorganisatie, en welzijnsorganisatie, die tijd, liefde en geld in de wijk wilden investeren met elkaar in gesprek. Iedereen zat op basis van gelijkwaardigheid met elkaar aan tafel. Al snel veranderden gesprekken over parkeren en stoept egels in gesprekken over de toekomst van de wijk. Die sessies leverden uiteindelijk vijf grote ambities op en liefst 44 acties waar bewoners en de andere partijen samen aan wilden werken.” Liesbeth Berens (wijkplatform Zilverkamp-Zuid): “Het mooie is dat aan alle acties ook wordt gewerkt. Dat betekent dat de eerste groep van 100 weer verder is gegroeid.” Robbin: “Een andere mooie beweging was dat alles wat professionele organisaties in de wijk deden, werd geschaard onder de nieuwe wijkaanpak.” Er kwam een boekje, Samen aan de slag!, dat de bewoners zelf aan de gemeenteraad aanboden. Werner: “De wijkaanpak is daarmee veel meer geworden dan alleen een mooie notitie. Op basis van die 44 acties zijn nu werkgroepen aan de slag, van klein tot groot. Zo groeit de betrokkenheid en kan iedereen bijdragen. De volgende stap was: hoe gaan we alle mooie verhalen die rondom de acties ontstaan, delen? Zo ontstond het idee het oude wijkkrantje nieuw leven in te blazen.” Liesbeth legt een exemplaar op tafel, vers van de pers. “Het gaat nu mee met huis-aan-huis bladen. Gemaakt voor en door wijkbewoners!” Willem: “Onze doelstelling als gemeente was om bewoners aan zet te krijgen. We willen langzamerhand wat terugtreden. Dat is wat anders dan alle verantwoordelijkheden over de muur gooien.” Harry ten Broeke is een collega van Willem en werkt vanuit het sociaal domein en leefbaarheid. “In de Zilverkamp is een collega van ons, Anne, zes uur per week actief als aanjager. Ze faciliteert en jaagt aan, maar waakt er wel voor niets over te nemen. We laten intern aan andere collega’s zien dat het echt anders kan. Dat betekent veel praten, informeren en een beetje uitdagen. Het is niet af, maar gaat verder.” Willem: “Onze collega’s zien nu dat als je veel investeert op straatniveau, je er echt iets voor terug krijgt. Deze werkwijze leidt tot gelukkigere bewoners, maar ook tot gelukkigere collega’s!”

BUURTCONFERENTIE De partijen hebben afgesproken dat er ieder jaar een Wijkonferentie komt. Werner: “Daar vertelt iedereen weer even waar hij staat. Zodat de club van 100 in beweging blijft en steeds groter groeit.” Liesbeth: “Het staat ook hoog op de politieke agenda’s. Daarmee is de cirkel weer rond. Het startte in 2009 bij het college en de raad en is er nu weer terug. Zelf zijn we als wijkplatform ook echt gegroeid. We waren een beetje een klachtenplatform en zijn nu een actiegericht platform. We zijn ook heel blij met Anne. Zij jaagt acties aan en kan snel schakelen tussen ons en de gemeente. Als platform bewaken we nu zelf dat nieuwe partijen en professionals in de wijk aanhaken bij wat we samen al in gang hebben gezet. Het Wijkontwikkelingsplan is en blijft werk in uitvoering, waarbij mooie verbindingen tot stand zijn gekomen. Binnen organisaties, tussen organisaties, tussen bewoners en tussen bewoners en organisaties.” Werner: “Bewoners zien hun eigen mogelijkheden nu veel meer, kunnen zelf dingen aanpakken en krijgen er energie van.” Robbin: “Door samen aan tafels te gaan zitten, is het vertrouwen in elkaar gegroeid.” Liesbeth: “Het is geen straf meer iets in de buurt te doen, maar een groot plezier!”

DEELNEMERS GROEPSGESPREK
Liesbeth Berens: Wijkplatform de Zilverkamp. Werner Rutjes: Spectrum partner met elan. Willem Bijker: Gemeente Lingewaard, fysiek domein. Harry ten Broeke: Gemeente Lingewaard, sociaal domein. Robbin Knuivers: RUIMTEVOLK. Mariëlle van Zuilen: Provincie Gelderland.

Bron: Het Zoet

Er is ook een papierenexemplaar van het Zoet te bestellen:  http://www.hetzoet.nu/bestellen/

Samen is het motto

"Betrokkenheid bij de buurt helpt deze bewoonbaar te houden voor iedereen."