Stand over de revitalisering van de Zilverkamp

In fase 1 is op 28 september de revitalisering van de Zilverkamp officieel in gang gezet door wethouder Helga Witjes. Lang daarvoor zijn wij als bewoners van cluster 1 en 2 al opgeroepen om mee te kijken hoe onze straten eruit moeten zien: parkeerplaatsen erbij of juist niet, hoe is de verlichting, welk groen moet vervangen worden en door welke planten, welke bomen moeten weg/erbij, misschien zijn er verkeer remmende maatregelen nodig? Samen met specialisten van de gemeente werd een totaal plaatje gemaakt. En ja, niet aan álle wensen kon worden voldaan, maar er is goed geluisterd naar de inbreng van de bewoners. Dus…valt de uitnodiging van de gemeente om te komen praten over de revitalisering van úw straat in de bus, maak er gebruik van!.

Wethouder Witjes: “De Zilverkamp wordt niet alleen fysiek opgeknapt. In de toekomst wordt de wijk door de bijzondere kracht van inwonerparticipatie opnieuw een voorbeeld voor andere wijken. Nét zoals de wijk dat in de zeventiger jaren was.”

Samen is het motto

"Betrokkenheid bij de buurt helpt deze bewoonbaar te houden voor iedereen."