Vriendelijk verzoek!!

De lente is weer in aantocht en de vogels gaan weer broeden.
Hondenbezitters worden vriendelijk verzocht honden aan te lijnen in het gebied van park Holthuizen.
In het hele gebied, het valt binnen de bebouwde kom van Huissen, is het namelijk niet toegestaan honden vrij te laten loslopen. Er is dus een aanlijnplicht.

Samen is het motto

"Betrokkenheid bij de buurt helpt deze bewoonbaar te houden voor iedereen."