Wijknieuws

 

Voorlichtingsavond reanimatie

Geschreven op

Op woensdag 9 oktober van 19:00 tot 21:00 organiseren de wijkplatforms van De Zilverkamp organiseren in samenspraak met de stichting “Kloppend Hart voor Lingewaard” een voorlichtingsavond over reanimatie en het gebruik van een AED. Zoa

 

Pizzabijeenkomst voor jongeren

Geschreven op

Zit je op de middelbare school of ben je student ? Dan is gemeente Lingewaard benieuwd naar jouw mening over duurzaamheid. Samen met de jongerenraad van Lingewaard nodigen we je uit mee te denken over wat we doen en nog meer kunnen doen op het gebied van duurzaamheid.

 

Ontwikkelingen rond ‘de groenstrook’

Geschreven op

In 2016 kocht de familie Hubers de boerderij aan de Parkdreef en zo’n 34 hectare grond van het Recreatieschap. Behalve Park Holthuizen, het natuur- en weilandengebied gelegen langs de Huissense Dijk, maakte ook de daar aan grenzende ‘groenstrook’ onderdeel uit van de koop. Daard

 

Samen isoleren: dat verdient zich terug (of: Samen isoleren levert veel op?)

Geschreven op

Op woensdag 2 oktober organiseert de werkgroep Duurzaam Zilverkamp een informatieavond in de Kuul over het isoleren van je woning. Alle inwoners van Zilverkamp met een eigen woning zijn van harte uitgenodigd. De avond start om 19.30 en eindigt rond 21.30.

 

inwoners van de Zilverkamp die mee willen denken over de visie 'Hart van de Zilverkamp'.

Geschreven op

Deze bijeenkomsten vinden plaats op: donderdag 3 oktober van 19.00 – 20.30 uur (analyse en scenario’s) maandag 28 oktober van 19.00 – 20.30 uur (concept eindbeeld) maandag 25 november van 19.00 – 20.30 uur (definitief eindbeeld) Locatie: Sport-

Samen is het motto

"Betrokkenheid bij de buurt helpt deze bewoonbaar te houden voor iedereen."