Wijknieuws

WOP: bondig rapport met verbeterplannen Zilverkamp

Er ligt een bondig rapport met 44 projecten om de Zilverkamp groener, veiliger, socialer en duurzamer te maken.

  1. Park Zilverkamp moet weer een park worden waar het goed toeven is voor iedereen (toegankelijk, veilig en prettig).
  2. De Brink met winkelcentrum, sporthal en café moet meer gebruikt worden voor ontmoeting en andere (welzijns)activiteiten, voor jong en oud. Zodat het hart van de wijk nog meer bruist.
  3. In Zilverkamp-Zuid zijn een aantal straten en woonerven opgeknapt. Deze revitalisering moet in de hele wijk gebeuren. Daarvoor moet de gemeente veel meer geld vrijmaken.
  4. De woningen in de Zilverkamp moeten bij de tijd gebracht worden. In de eerste plaats is men van plan om samen (in een collectief project) woningen energiezuiniger te maken
  5. De wijk moet (weer) een gemeenschap zijn waar iedereen zich thuis voelt en waar men ‘omziet naar elkaar’.

Het wijkontwikkelingsplan (WOP) is in 2017 opgesteld door zo’n vijftig wijkbewoners, samen met professionals van gemeente Lingewaard, Waardwonen en Stichting Welzijn Lingewaard. Het rapport is 25 januari 2018 door Hans Janssen (WPF Zilverkamp-Holthuysen) en Liesbeth Berens (WPF Zilverkamp-Zuid) aan de gemeenteraad aangeboden.

Aan de slag

De beide wijkplatforms hebben samen met bewoners van de Zilverkamp een aantal projecten uit het WOP in uitvoering genomen. U leest daar meer over op deze website.

We hopen dat nog meer wijkbewoners de handen uit de mouwen willen steken. Om er met elkaar voor te zorgen dat de Zilverkamp een wijk blijft waar het goed wonen is.

Meer weten over het wijkontwikkelingsplan,  klik hier

Enthousiast geworden om ook mee te doen, meldt u dan aan via het contactformulier.

 

Minibieb voor het het lenen, ruilen en achterlaten van boeken.

Geschreven op

In 2018 is de Mini Bieb geplaatst en wel aan de Landslag (nummer 27). Bij de Mini Bieb kunt u boeken meenemen, lenen, ruilen of achterlaten. Dus als er wat interessants bij ziet staan....... neem het gerust mee.

 

Samen wandelen elke donderdagochtend

Geschreven op

Eerste wandelochtend op de Zilverkamp smaakt naar meer! Op donderdag 6 december hebben de eerste lopers afgetrapt met een wandeling vanaf de Brink. Een groep van ongeveer 10 dames hebben op deZilverkamp een gezellige en sportieve wandeling afgelegd rondom park Holthuizen.

 

Inloopmiddag 7 november

Geschreven op

Wat een geslaagde bijeenkomst was het op 7 november in SCC De Brink! Al vóór het officiële begin van 15:00 uur kwamen er mensen binnen om eens te zien wat er allemaal te doen was. Onder het genot van een kop koffie of thee werd er eerst in de kleine zaal gekeken naar een...

 

Nieuw logo voor onze wijk is definitief gekozen

Geschreven op

Bovenstaande logo is afgelopen woensdag 7 november tijdens de inloopdag duurzaam Zilverkamp gekozen nadat de stembiljetten waren geteld. De groen blokjes samen met het zilveren blkje stet onze wijk voor met groene zones waar het prettig is te wonen

 

De Zilverkamp gaat voor Goud

Geschreven op

De Zilverkamp gaat voor Goud ! Kom ons aanmoedigen en doe mee op 7 november 2018 in de Kuul. U zult wel denken dat we mee gaan doen aan landelijke kampioenschappen en daar lijkt het ook wel een beetje op. De Zilverkamp was direct na het ontstaan zo’n 45 jaar geleden een v...

snel contact

Heeft u een algemene vraag? Gebruik dan dit formulier.


* Deze velden zijn verplicht.

Samen is het motto

"Betrokkenheid bij de buurt helpt deze bewoonbaar te houden voor iedereen."

- Berry Asselman