Wijknieuws

 

Insectenhotel dankzij Lingewaard Doet

Geschreven op

Bij de start van Lingewaard Doet vorig jaar kwamen bij ons op de Dullert al snel wat ideeën naar voren die we wilden uitvoeren. Nadat we voors en tegens hadden afgewogen kwamen we tot het besluit om een insectenhotel met planten te realiseren.

 

Eindverslag bewonersinitiatief “Bloemrijke parkzone Zilverkamp”

Geschreven op

Het is goed én groen wonen in de Zilverkamp. De soortenrijkdom van het groen kan wel een stuk beter en daarom zijn we dit initiatief gestart. Lingewaard Doet Laten we vouchers inzamelen om 400 m2 grasland om te zetten in bloemenvelden, zo startten we onze actie op Lingewa...

 

Het Zilverhuus, hoe staat het ermee?

Geschreven op

Deze vraag is me de afgelopen tijd regelmatig gesteld. Meestal door mensen die op een of andere wijze ervan gehoord hebben. “Het schiet mooi op” is dan mijn antwoord, want ik weet dat het allemaal goed komt. De

 

Hondenlosloop gebied heet nu hondenspeelterrein

Geschreven op

Al eerder hebben we geschreven over een groepje hondenbezitters dat samen met enkele omwonenden en de gemeente in gesprek was over ieders wensen ten aanzien van het hondenveld achter de Bastion naast de Zanderij.

 

Duurzaamheid wordt wel heel urgent

Geschreven op

In alle media kun je lezen hoe de wateroverlast in binnen- en buitenland wordt toegeschreven aan de opwarming van onze planeet. Ook op andere plaatsen in de wereld worden de gevolgen pijnlijk zichtbaar. We ontkomen niet aan het nemen van maatregelen om die opwarming tegen...

Samen is het motto

"Betrokkenheid bij de buurt helpt deze bewoonbaar te houden voor iedereen."