Wijknieuws

 

Uitvoering werkzaamheden aan speelplekken Vijzel en Schans

Geschreven op

In week 48/49 (van 29 november t/m 10 december) wordt door HVR Speeltotaal de werkzaamheden aan de speelplekken aan de Schans/Vijzel uitgevoerd. Er zijn wat kleine wijzigingen op tekening van speelplek Schans: Er komt een ondergrond van gras, dat is beter te onderhouden.

 

Jubileum Bridge Club Huissen

Geschreven op

Bridge Club Huissen bestaat al meer dan 40 jaar. Het is een gezellige club, ook met spelers uit de Zilverkamp, die iedere dinsdagavond in ’t Koelhuis speelt. In september hebben we ons 40 jarig lustrum gevierd in het Openluchtmuseum. B

 

Insectenhotel dankzij Lingewaard Doet

Geschreven op

Bij de start van Lingewaard Doet vorig jaar kwamen bij ons op de Dullert al snel wat ideeën naar voren die we wilden uitvoeren. Nadat we voors en tegens hadden afgewogen kwamen we tot het besluit om een insectenhotel met planten te realiseren.

 

Eindverslag bewonersinitiatief “Bloemrijke parkzone Zilverkamp”

Geschreven op

Het is goed én groen wonen in de Zilverkamp. De soortenrijkdom van het groen kan wel een stuk beter en daarom zijn we dit initiatief gestart. Lingewaard Doet Laten we vouchers inzamelen om 400 m2 grasland om te zetten in bloemenvelden, zo startten we onze actie op Lingewa...

 

Het Zilverhuus, hoe staat het ermee?

Geschreven op

Deze vraag is me de afgelopen tijd regelmatig gesteld. Meestal door mensen die op een of andere wijze ervan gehoord hebben. “Het schiet mooi op” is dan mijn antwoord, want ik weet dat het allemaal goed komt. De

Samen is het motto

"Betrokkenheid bij de buurt helpt deze bewoonbaar te houden voor iedereen."